Blackjack

Blackjack (eller tjue-ett) er et kortspill, vanligvis forbundet med casino. Spillet har sine røtter helt tilbake på 1800-tallet fra Frankrike. Noen hevder også at det var svært like spill så tidlig som i det ellevte århundre. Det første navnet var ”Vingt-et-Un” (21 på fransk), men ”Blackjack” ble etterhvert brukt og tok mer eller mindre over. Navnet kom da de første casinoene i delstaten Nevada begynte å ta i bruk spillet. Grunnen til dette var at mange franskmenn flyttet til Amerika tidlig på 1900-tallet. Andre navn på spillet er ”Van John” og ”Pontoon”.

Reglene i blackjack er enkle, noe som er mye av grunnen til at spillet har hatt mye suksess. Reglene kan likevel variere fra casino til casino. De grunnleggende reglene er likevel som regel de samme. Både du og kortgiveren vil få to kort hver. Spilleren vil derimot kun se det ene kortet til kortgiveren, mens det andre kortet vil ligge vendt ned mot bordet. Heretter vil spilleren måtte velge om han skal ha flere kort, eller ”stå” med kortene han allerede har. Kortgiveren må alltid stå på 17, noe som betyr at hvis han havner på 17 eller over vil han ikke kunne trekke flere kort.

• Et ess teller enten 1 eller 11
• Alle bildekort (J, Q, K) har verdi 10
• Du får alltid utdelt to kort til å begynne med
• Hvis den samlede verdien på kortene er over 21 er du ute
• Kortgiveren må stå på totalverdi 17 eller mer
• Et ess med 10 eller et bildekort er en ”ekte” blackjack

Legg til kommentar